Çevre Politikamız

 

Versan Boya ve Tedarikçileri amacını kaliteli ürün ve hizmet üretilirken, doğal çevreyi ve insan sağlığını korumak olarak tanımlayıp, kalite anlayışının temelinde çevreye ve tüm insanlığa saygı duymak gerektiği prensibiyle aşağıdakileri taahhüt etmektedir:

° Faaliyetlerimizi; çevre kanunları, yönetmelikler ve diğer ilgili hükümlere uygun olarak gerçekleştirmek,
° Elektrik, yakıt ve su sarfiyatlarını verimli kullanım teknikleri ile azaltmak ve geri dönüştürülebilir olanları geri dönüştürme yöntemleri ile faydalı ömürlerini uzatmak,
° Tüm çalışanların ve tedarikçilerin çevresel duyarlılığını arttırmak için çevre kirlenmesine neden olabilecek fabrika içi ve dışı etkenleri en aza indirerek sürekli gelişme çalışmaları yapmak,
° Tüm atıkların miktarını, çevreye etkilerini kontrol altında tutmak ve azaltılmalarını sağlamak,
° Faaliyetlerinin sonucu meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirleri planlayıp, uygulamak.